RU
Департамент (басқарма), орталық және қызмет тарихы